Szkolenia

 Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje szkolenia otwarte i zamknięte:

 • Psychologiczna ocena własnych predyspozycji
 • Autoprezentacja - metody i techniki
 • Mowa ciała
 • Negocjacje
 • Psychologia walki ze stresem
 • Techniki sprzedaży
 • Marketing eksportowy
 • Fundusze unijne - zasady aplikacji
 • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i na wybranych rynkach zagranicznych
 • Prawo Pracy
 • Pomysł na własną firmę i metody jego weryfikacji
 • Metody zabezpieczania należności krajowych i zagranicznych
 • Kontrakt i prawo celne w praktyce gospodarczej
 • Podstawy prawno-kontraktowe umów w obrocie zagranicznym oraz wybrane elementy kalkulowania, ewidencji oraz rozliczania transakcji eksportowo-importowych
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Dokumentowanie systemu zarządzania jakością

 

Forma prowadzenia zajęć: wykład, dyskusja, warsztaty praktyczne, case study, gry biznesowe, gry kierownicze.

 

Tematy szkoleń ustalane są również w zależności od potrzeb klientów.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!!