Linki

Zamieszczamy zestawienie i zachęcamy do odwiedzania stron internetowych związanych z działaniami, które prowadzimy:

 

Ministerstwo Gospodarki

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

 

Generator wniosków aplikacyjnych

 

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D

 

EGZO Soft