Aktualne projekty

 

Własna firma - szansą dla KOBIET

 

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


numer projektu: WND-RPDS.08.03.00-02-0014/17

www.wlasnafirma.srp.wroclaw.pl

 

 


 

 Kobieta aktywna na rynku pracy to JA!


Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


numer projektu: WND-RPDS.08.02.00-02-0039/16-00

www.aktywnakobieta.srp.wroclaw.pl