Aktualności

Zapytanie ofertowe

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w ramach projektu
„Kobieta aktywna na rynku pracy to JA!”

 


Kurs zawodowy - Dietetyk - zapytanie ofertowe.pdf

 


 

Zapytania ofertowe

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi w ramach projektu
„Kobieta aktywna na rynku pracy to JA!”

 


Kursy zawodowe - Księgowość - zapytanie ofertowe.pdf

 


Kursy zawodowe - Fizjoterapia - zapytanie ofertowe.pdf

 


 

Zapytania ofertowe

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi w ramach projektu
„Kobieta aktywna na rynku pracy to JA!”

 


Catering - zapytanie ofertowe

 


Najem sal - zapytanie ofertowe

 


 

Zapytania ofertowe

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi w ramach projektu
„Kobieta aktywna na rynku pracy to JA!”

 


Kursy zawodowe

 


Pośrednictwo pracy - badanie rynku

 


 

 Zapytania ofertowe - wyniki

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zapytań ofertowych w ramach projektu
„Kobieta aktywna na rynku pracy to JA!”

 


Zapytania ofertowe - wyniki

 


 

Zapytania ofertowe

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi w ramach projektu
„Kobieta aktywna na rynku pracy to JA!”

 


Doradztwo zawodowe

 


Warsztaty psychologiczne

 


Pośrednictwo pracy

 


 

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Kobieta aktywna na rynku pracy to JA!” (WND-RPDS.08.02.00-02-0039/16-00), realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


Wkrótce przekażemy szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu.

 


 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji prezentującej najnowszą, siódmą edycję „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w 2016 roku". Raport przygotowany przez Bank Pekao SA prezentuje opinie polskich przedsiębiorców na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej, podsumowuje tempo wzrostu gospodarczego i jego składowe. Tegoroczny temat specjalny to „Inwestycje w Mikro i Małych Firmach”. W konferencji wezmą udział  przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele organizacji biznesowych oraz przedsiębiorcy. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016

 

Wrocław - 6 kwietnia 2017 roku, ul. Wystawowa 1, Hala Stulecia, Wrocławskie Centrum Kongresowe, Sala  „B”, początek godz. 11:00

 


 

ZATRUDNIANIE OSÓB ODBYWAJĄCYCH KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI

 

Szanowny Przedsiębiorco!

 

Informujemy, że istnieje możliwość zatrudniania osób odbywających karę pozbawienia wolności. Zatrudniając skazanych otrzymacie Państwo następujące przywileje:

 

  • zmniejszone koszty zatrudnienia,
  • możliwość finansowania inwestycji,
  • otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki,
  • otrzymanie bezzwrotnej dotacji,
  • niepracownicze formy zatrudnienia.

 

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w załącznikach:

 

 

 

 

Zasady zatrudniania skazanych

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w ramach projektu "Organizacje pozarządowe z Funduszami Europejskimi na TY!"

 

Zapytanie ofertowe

CV trener

Notka biograficzna

 


 

Wsparcie dotacyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
w latach 2014 - 2020


W ramach konkursów uruchomionych w kwietniu 2016 roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszamy firmy do współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Przedsiębiorczości na etapie przygotowania, wdrożenia i rozliczenia wniosków o dofinansowanie w ramach:


Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Konkurs 1/1.1.1/2016 - konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw


Więcej informacji o uruchamianych konkursach można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016

 


 

 

W związku z planowanymi konkursami dotyczącymi wsparcia unijnego zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie analizy możliwości zdobycia dofinansowania oraz przygotowania wniosku aplikacyjnego.