Aktualności

 

ZATRUDNIANIE OSÓB ODBYWAJĄCYCH KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI

 

Szanowny Przedsiębiorco!

 

Informujemy, że istnieje możliwość zatrudniania osób odbywających karę pozbawienia wolności. Zatrudniając skazanych otrzymacie Państwo następujące przywileje:

 

  • zmniejszone koszty zatrudnienia,
  • możliwość finansowania inwestycji,
  • otrzymanie nieoprocentowanej pożyczki,
  • otrzymanie bezzwrotnej dotacji,
  • niepracownicze formy zatrudnienia.

 

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w załącznikach:

 

 

 

 

Zasady zatrudniania skazanych

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w ramach projektu "Organizacje pozarządowe z Funduszami Europejskimi na TY!"

 

Zapytanie ofertowe

CV trener

Notka biograficzna

 


 

Wsparcie dotacyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
w latach 2014 - 2020


W ramach konkursów uruchomionych w kwietniu 2016 roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszamy firmy do współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Przedsiębiorczości na etapie przygotowania, wdrożenia i rozliczenia wniosków o dofinansowanie w ramach:


Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Konkurs 1/1.1.1/2016 - konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw


Więcej informacji o uruchamianych konkursach można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016

 


 

 

W związku z planowanymi konkursami dotyczącymi wsparcia unijnego zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie analizy możliwości zdobycia dofinansowania oraz przygotowania wniosku aplikacyjnego.